آموزش نصب افزونه در ویرایشگر ساب لایم (Sublime text)

ویرایشگر ساب لایم (Sublime text) از بهترین ابزارهای برنامه نویسی محسوب میشه که توسط مهندس سابق گوگل Jon Skinner طراحی و نوشته شده است.خوبی ساب لایم (Sublime text) افزونه های بسیار و راحتی کار آن و حجم کم آن می باشد.

نصب افزونه:

کافیه ویرایشگر را باز کنید به منوی View > Show Console رفته و زیر ویرایشگر کادری ظاهر می شود.

Screenshot from 2017-05-12 12:44:06

حالا برای نسخه ۳ ساب لایم (Sublime text) کد زیر در کادر وارد کنید و Enter بزنید تا اعمال شود.

import urllib.request,os,hashlib; h = 'df21e130d211cfc94d9b0905775a7c0f' + '1e3d39e33b79698005270310898eea76'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); by = urllib.request.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h)) if dh != h else open(os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by)

برای نسخه ۲ :

import urllib2,os,hashlib; h = 'df21e130d211cfc94d9b0905775a7c0f' + '1e3d39e33b79698005270310898eea76'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); os.makedirs( ipp ) if not os.path.exists(ipp) else None; urllib2.install_opener( urllib2.build_opener( urllib2.ProxyHandler()) ); by = urllib2.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); open( os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by) if dh == h else None; print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h) if dh != h else 'Please restart Sublime Text to finish installation')

حالا به کلید های Ctrl + Shift + P فشار دهید تا کادری باز شود و عبارت Install رو تایپ کنید و گزینه Install Package رو انتخاب کنید.

در آخر انتخاب این گزینه یک Palette دیگه باز میشه و لیست تمام Package های موجود برای Sublime Text رو در اختیارتون میزاره و با وارد کردن نام افزونه لیست از افزونه مرتبط نمایش میده و با کلیک روی آن افزونه مورد نظر نصب خواهد شد.

موفق باشید.

http://usbcode.ir/?p=443

دیدگاه شما