سورس لیست برای اوبونتو ۱۶.۰۴

برای اولین بار توزیع هایی بر پایه اوبونتو نصب کردید نیاز به سورس لیست سالم دارید که بتوانید لینوکس و نرم افزارها را آپدیت کنید.البته بعضی از گنو / لینوکس مثل Elementary OS سورس لیست ندارد که بتوانید عملیات آپدیت آن انجام بدید!

کافیه با چند دستور سورس لیست رو به مخازن آن اضافه کنید.

۱.با نانو سورس لیست رو باز کنید:

sudo nano /etc/apt/sources.list

۲.لیستی از لینک ها داخل فایل سورس لیست منتقل کنید:

# deb cdrom:[Ubuntu 16.04 LTS _Xenial Xerus_ - Release amd64 (20160420.1)]/ xenial main restricted
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-security main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-security main restricted universe multiverse
# deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-proposed main restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu xenial partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu xenial partner

۳.حالا با فشردن دکمه Ctrl+x و بعد Y فایل سورس لیست رو ذخیره و ببندید.

۴.وارد روت بشید و بعد رمز روت رو وارد کنید:

sudo su

۵.کافیه داخل روت با دستور زیر نرم افزار مورد علاقه را دانلود و نصب کنید:

apt install firefox

به همین سادگی…

موفق باشید…

لینوکس ۹۶/۰۱/۱۷ 525 بازدید 0
http://usbcode.ir/?p=436

دیدگاه شما