1

موضوع: معرفی پکیچ Crestapps لاراول

این ابزار بسیار جذاب به شما کمک می کند که منابع مانند views, controllers, routes, migrations, languages or request-forms را چند ثانیه ایجاد کنید! بسیار انعطاف پذیر و قابل تنظیم است.

لینک : https://crestapps.com/

آلبرت اینشتین گفت: من از روزی میترسم که فناوری بر انسانیت ما پیشی بگیرد. آن روز جهان پر خواهد شد از نسل انسان های احمق.

پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8