1

موضوع: چین از رآکتور هسته ای برای گرمارسانی به خانه ها استفاده خواهد کرد

شرکت دولتی China General Nuclear Power Group و دانشگاه چینهوا برای اولین بار در چین سیستم گرمارسانی با استفاده از رآکتور هسته ای دارای دمای پائین را در شمال این کشور ایجاد خواهند کرد.

به گزارش اسپوتنیک، طبق طرح مربوطه، از سیستم جدید به قدرت حدود 100 مگاوات می توان برای گرمارسانی هم به خانه ها و هم به پارک های صنعتی استفاده کرد. برای ایجاد این سیستم دو تا سه سال وقت لازم خواهد بود.
خاطرنشان می شود که اداره دولتی امنیت هسته ای در اوایل سال های 90 قرن بیستم میلادی استفاده از رآکتورهای هسته ای برای گرمارسانی را بررسی و تائید کرده است.
گفته می شود استفاده از انرژی هسته ای برای گرمارسانی در مبارزه با آلودگی هوا کمک خواهد کرد.

لینک : https://sptnkne.ws/gFGm

ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8