1

موضوع: معرفی 10 پوسته برتر Sublime Text 3 در سال 2017

http://s9.picofile.com/file/8325227276/sublime_text_3.png

لیست ۱۰ پوسته برتر ساب لایم ۳ در سال ۲۰۱۷ :

 • Predawn

 • Boxy

 • Ayu

 • Agila

 • Material

 • Materialize

 • Seti_UI

 • Spacegray

 • Afterglow

 • Soda

 • Tips for Choosing a Theme

 • Conclusion

چگونگی نصب پوسته در ساب لایم ۳ :

۱. ctrl + shift + p or cmd + shift + p
۲. ctrl + shift + p و انتخاب Package Control: Install Package
۳.لیستی از افزونه ها در جستجو نشان میدهد و انتخاب می کنید
۴. رفتن به مسیر Preferences -> Settings – User برای تنظیمات دستی پوسته

۱. Predawn

{
 // Predawn
 "theme": "predawn.sublime-theme"
}

https://cdn.scotch.io/37954/RQQ1LHSyS729L6I4UqEx_predawn.png

۲.Boxy

{
 // Boxy
 "theme": "Boxy Monokai.sublime-theme"
 "color_scheme": "Packages/Boxy Theme/schemes/Boxy Monokai.tmTheme",
}

https://cdn.scotch.io/37954/5Ct7c7p7Te2NFP8E3iyF_boxy.png

۳.Ayu

{
 // Ayu
 "theme": "ayu-light.sublime-theme"
 "color_scheme": "Packages/ayu/ayu-light.tmTheme",
}

https://cdn.scotch.io/37954/G1rZvMeRRPOG5flEVOJ9_ayu.png

۴.Agila

{
 // Agila
 "theme": "Agila.sublime-theme"
 "color_scheme": "Packages/Agila Theme/Agila Oceanic Next.tmTheme",
}

https://cdn.scotch.io/37954/MY60TVTRZWx5YKdtw06V_agila.png

۵.Material

{
 // Material
 "theme": "Material-Theme.sublime-theme"
 "color_scheme": "Packages/Material Theme/schemes/Material-Theme.tmTheme",
}

https://cdn.scotch.io/37954/DXf9rNiSSZC2vv4fc8ql_material.png

۶.Materialize

{
 // Materialize
 "theme": "Materialize-Theme.sublime-theme"
}

https://cdn.scotch.io/37954/ndEI8K5BTCyjn072SZ6q_materialize.png

۷.Seti_UI

{
 // Seti_UI
 "theme": "Seti_UI-Theme.sublime-theme"
}

https://cdn.scotch.io/37954/DoIHeac4SQCsLwhRJeQ9_setui.png

۸.Spacegray

{
 // Spacegray
 "theme": "Spacegray light.sublime-theme"
}

https://cdn.scotch.io/37954/aNIZEZ1QDWQ8X0mecUjA_spacegray-light.png

۹.Afterglow

{
 // Afterglow
 "theme": "afterglow.sublime-theme"
}

https://cdn.scotch.io/37954/pG7oIryT3OxqTOPa8wi0_afterglow.jpg

۱۰.Soda

{
 // Soda
 "theme": "soda.sublime-theme"
}

https://cdn.scotch.io/37954/I4ywf05eQqYFcuTxOEpw_soda.jpg

با افزونه Colorsublime می توانید color scheme را به صورت دمو مشاهده کنید و در صورت تمایل نصب کنید.
لینک : https://packagecontrol.io/packages/Colorsublime

لینک : https://scotch.io/@Viclotana/the-10-bes … es-of-2017

ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8