1

موضوع: افزونه پرداخت برای لاراول ۵

لارابوک افزونه ای پرداخت ایرانی برای لاراول نوشته است که شما می توانید به راحتی وب سایت خود به درگاه بانکی مجهز کنید.
لیست درگاه بانکی :

 • بانک ملت

 • بانک ملی

 • بانک سامان

 • بانک پارسیان

 • زرین پال

نصب ۱ :
دستور زیر را در ترمینال وارد کنید:

composer require larabook/gateway

نصب ۲: اضافه کردن provider و facade در config/app.php

'providers' => [
 ...
 Larabookir\Gateway\GatewayServiceProvider::class, // <-- add this line at the end of provider array
],


'aliases' => [
 ...
 'Gateway' => Larabookir\Gateway\Gateway::class, // <-- add this line at the end of aliases array
]

نصب ۳ :

php artisan vendor:publish --provider=Larabookir\Gateway\GatewayServiceProvider

نصب ۴:

php artisan migrate

فایل config/gateway.php باز کرده و اعتبارهای بانکی خود را وارد کنید.
شما می توانید با چندین راه ارتباط برقرار کنید (Facade , Service container):

try {
  
  $gateway = \Gateway::make(new \Mellat());
  // $gateway->setCallback(url('/path/to/calback/route')); You can also change the callback
  $gateway->price(1000)->ready();
  $refId = $gateway->refId();
  $transID = $gateway->transactionId();

  // Your code here

  return $gateway->redirect();
  
} catch (Exception $e) {
  
    echo $e->getMessage();
}

شما می توانید درگاه رو با این روش انجام بدید :

 • Gateway::make(new Mellat());

 • Gateway::mellat()

 • app('gateway')->make(new Mellat());

 • app('gateway')->mellat();

به جای ملت، می توانید بانک های دیگر را وارد کنید همانطور که در بالا معرفی کردیم.

در price شما باید قیمت را در IRR (RIAL) وارد کنید.

try { 
  
  $gateway = \Gateway::verify();
  $trackingCode = $gateway->trackingCode();
  $refId = $gateway->refId();
  $cardNumber = $gateway->cardNumber();
  
  // Your code here
  
} catch (Exception $e) {
  
  echo $e->getMessage();
} 

موفق باشید.

ترجمه و لینک : https://packalyst.com/packages/package/larabook/gateway

ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8