1

موضوع: ارز ریپل (Ripple) ایران را تحریم کرده است

درود دوستان...
متاسفانه ارز ریپل ایران را تحریم کرده و خرید و فروش این ارز را توصیه نمی کنم چون ارز ریپل ممترکز است و دارایی های آن قابل کنترل است...
توصیه می کنم به سمت ارزهای غیر ممترکز بروید که ارزش آن از ریپل بالاتر است...

آلبرت اینشتین گفت: من از روزی میترسم که فناوری بر انسانیت ما پیشی بگیرد. آن روز جهان پر خواهد شد از نسل انسان های احمق.