1

موضوع: درآمدزایی از یوتیوب برای کانال های کوچک دشوار می شود

یوتیوب به تازگی از قوانین تازه ای برای پلتفرم به اشتراک گذاری ویدیوی خود رونمایی کرده که درآمدزایی از این سرویس را دشوار می کند. بنابر برنامه ریزی تازه یوتیوب، یک کانال باید 1000 مشترک داشته باشد و طی 12 ماه اخیر، محتویاتش برای بیش از 4 هزار ساعت تماشا شده باشد تا قادر به کسب درآمد از تبلیغات باشد.

این تغییرات، تمام کانال های تازه را از امروز و تمام کانال های از پیش ساخته شده را از روز بیستم فوریه تحت تاثیر قرار می دهد. اگر کانال ها قادر به دستیابی به پیش نیاز لازم نباشند، از برنامه «Youtube Partner Program» حذف می شوند. بلاگ پست اخیر یوتوب که این خبر در آن اعلام شده نیز قرار بوده هشداری 30 روزه برای صاحبان آن دسته از کانال هایی باشد که به این اهداف نزدیک شده اند.

در پاسخ به حرکت یوتیوب، کانال های کوچک در بخش کامنت های بلاگ این وب سایت مشغول تبلیغ محتویات خود هستند و پیشنهاد «اشتراک در برابر اشتراک» به یکدیگر می دهند؛ یعنی هرکسی که مشترک کانال آنها شود، می تواند منتظر اشتراک آنها در کانال خود باشد.

اما دلیل این تغییرات چیست؟ یوتیوب می گوید میخواهد جلوی آسیب زدن «بازیگران بد» به تولیدکنندگان محتوا را بگیرد. در این بلاگ پست گفته می شود «بخش اعظمی از این تلاش، به تقویت پیش نیازهای درآمدزایی ارتباط دارد تا اسپمرها، مقلدان و سایر بازیگران بد نتوانند به اکوسیستم ما آسیب بزنند یا از شما سوء استفاده کنند؛ در همین حال، افرادی که پلتفرم ما را به پلتفرمی عالی تبدیل می کنند پاداش خواهند گرفت.»

حرکت اخیر یوتیوب، این نگرانی را به وجود آورده که کانال های کوچکتر به زودی از بین خواهند رفت. تغییرات یوتوب تعداد بسیار زیادی از کانال ها را تحت تاثیر قرار می دهد، اما بنابر تخمین یوتوب، 99 درصد از این کانال ها درآمدی کمتر از 100 دلار در سال دارند و 90 درصد از آنها، طی ماه گذشته کمتر از 2.5 دلار درآمدزایی کرده اند. گفتنی است کانال هایی که به بعداً به پیش نیاز لازم برسند، مجدداً قادر به درآمدزایی از یوتوب خواهند بود.

لینک : http://dgto.ir/to2

ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8