1

موضوع: کد نمایش نظرات وردپرس

کد زیر را در داخل comments.php  وارد کنید:

<div id="comments-wrap">
<?php // Do not delete these lines
  if (!empty($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']) && 'comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
    die ('Please do not load this page directly. Thanks!');

  if ( post_password_required() ) { ?>
    <p class="nocomments">برای مشاهده‌ی دیدگاه‌ها باید رمز نوشته را وارد کنید.</p>
  <?php
    return;
  }
?>

<!-- You can start editing here. -->
<?php // Begin Comments & Trackbacks ?>
<?php if ( have_comments() ) : ?>

<ol class="commentlist">
  <?php wp_list_comments(); ?>
</ol>

  <div class="comments-navigation">
    <div class="alignleft"><?php previous_comments_link() ?></div>
          <div class="alignright"><?php next_comments_link() ?></div>
  </div>

<?php // End Comments ?>

 <?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>

  <?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
    <!-- If comments are open, but there are no comments. -->

   <?php else : // comments are closed ?>
    <!-- If comments are closed. -->
    <p>موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد</p>

  <?php endif; ?>
<?php endif; ?>

<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>

<div id="respond">

<h3 class="postcomment"><?php comment_form_title( 'دیدگاه شما', 'دیدگاه شما در مورد %s' ); ?></h3>

<div class="cancel-comment-reply">
  <small><?php cancel_comment_reply_link(); ?></small>
</div>

<?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>
<p>ابتدا <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php echo urlencode(get_permalink()); ?>">وارد شوید</a> تا بتوانید دیدگاهی ارسال کنید</p>

<?php else : ?>

<form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">

  <?php if ( $user_ID ) : ?>

<p>کاربر: <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a>. <a href="<?php echo wp_logout_url(get_permalink()); ?>" title="خروج از حساب کاربری">خروج &raquo;</a></p>

  <?php else : ?>

  <p>
    <label for="author">نام :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</label> <?php if ($req) echo "( الزامي )"; ?>
  <input type="text" name="author" id="author" class="textarea" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="28" tabindex="1" />

  </p>

  <p>
    <label for="email">ايميل :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</label><?php if ($req) echo "(الزامي)"; ?>
  <input type="text" name="email" id="email" value="<?php echo $comment_author_email; ?>" size="28" tabindex="2" class="textarea" />

  </p>

  <p>
    <label for="url">سايت :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</label>
  <input type="text" name="url" id="url" value="<?php echo $comment_author_url; ?>" size="28" tabindex="3" class="textarea" />

  </p>

  <?php endif; ?>

  <p>
  <textarea name="comment" id="comment" cols="60" rows="10" tabindex="4" class="textarea"></textarea>
  </p>
  
  <p>
  <input name="submit" id="submit" type="submit" tabindex="5" value="ارسال" class="Cbutton" />
  <?php comment_id_fields(); ?>
  </p>
  <?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>
</form>
<?php endif; ?>
</div>
<?php else : // Comments are closed ?>
<p>موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد</p>
<?php endif; ?>
</div>

و کد CSS برای زیبا سازی:

#comments-wrap {padding: 0 30px 30px 30px;color:#242424;}
.comments-navigation {margin: 0; font-size: 12px;}
.comments-navigation a { margin-top: 10px; font-family:tahoma;}
.comments-navigation .alignleft {float: left; margin: 0; padding: 0;}
.comments-navigation .alignright {float: right; margin: 0; padding: 0;}
h3#comments-number, h3.postcomment {padding-bottom: 0;font-size: 12px;color: #3d3d3d;line-height: 30px;}
ol.commentlist { list-style:none; margin:20px 0 0 0; padding:0; text-indent:0; }
ol.commentlist li { border:1px solid #1a84a0; height:1%; margin:0 0 10px 0; padding:10px 10px 7px 57px; position:relative; }
ol.commentlist li.alt { }
ol.commentlist li.bypostauthor { }
ol.commentlist li.byuser { }
ol.commentlist li.comment-author-admin { }
ol.commentlist li.comment { }
ol.commentlist li div.comment-author { padding:0 170px 0 0; }
ol.commentlist li div.vcard { font:bold 12px tahoma, Helvetica, sans-serif; line-height: 24px; padding-bottom: 5px; }
ol.commentlist li div.vcard cite.fn { font-style:normal; }
ol.commentlist li div.vcard cite.fn a.url { }
ol.commentlist li div.vcard cite.fn a.url:hover { }
ol.commentlist li div.vcard img.avatar { border:1px solid #1a84a0; left:10px; position:absolute; top:10px; padding: 2px; }
ol.commentlist li div.vcard img.avatar-32 { }
ol.commentlist li div.vcard img.photo { }
ol.commentlist li div.vcard span.says { }
ol.commentlist li div.commentmetadata { }
ol.commentlist li div.comment-meta { font:normal 12px tahoma, Helvetica, sans-serif; line-height: 24px; position:absolute; right:10px; text-align:right; top:10px; }
ol.commentlist li div.comment-meta a { color:#aaaaaa; text-decoration:none;color:#242424; }
ol.commentlist li div.comment-meta a:hover { color:#37badc; text-decoration:none; }
ol.commentlist li p { font:normal 12px tahoma, Helvetica, sans-serif; line-height: 24px; margin:0 0 1em 0; }
ol.commentlist li form p { margin: 0;}
ol.commentlist li ul { font:normal 12px tahoma, Helvetica, sans-serif; list-style:square; line-height: 24px; margin:0 0 1em; padding:0; text-indent:0; }
ol.commentlist li div.reply { font-size: 12px; }
ol.commentlist li div.reply:hover { }
ol.commentlist li div.reply a { }
ol.commentlist li ul.children { list-style:none; margin:1em 0 0; text-indent:0;}
ol.commentlist li ul.children li { }
ol.commentlist li ul.children li.alt { }
ol.commentlist li ul.children li.bypostauthor { }
ol.commentlist li ul.children li.byuser { }
ol.commentlist li ul.children li.comment { }
ol.commentlist li ul.children li.comment-author-admin { }
ol.commentlist li ul.children li.depth-2 { margin:0 0 8px; }
ol.commentlist li ul.children li.depth-3 { margin:0 0 8px; }
ol.commentlist li ul.children li.depth-4 { margin:0 0 8px; }
ol.commentlist li ul.children li.depth-5 { }
ol.commentlist li ul.children li.odd { }
ol.commentlist li.even { }
ol.commentlist li.odd { }
ol.commentlist li.parent { }
ol.commentlist li.pingback { }
ol.commentlist li.pingback.parent { }
ol.commentlist li.pingback div.vcard { padding:0 170px 0 0; }
ol.commentlist li.thread-alt { }
ol.commentlist li.thread-even { }
ol.commentlist li.thread-odd { }
h3#respond {padding-bottom: 0;font-size: 18px;color: #3d3d3d;line-height: 30px;}
#respond {padding: 25px 0 0 0;}
#comments p.nocomments {padding: 0;}
form#commentform input {margin-top: 10px; padding: 0 5px; width: 260px; height: 30px; background: #f5f5f5; border: 1px solid #1a84a0;font-family:tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #aaaaaa; line-height: 20px;}
form#commentform textarea {margin-top: 10px; padding: 5px; width: 340px; background: #f5f5f5; border: 2px solid #1a84a0; overflow: auto;font-family: tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #aaaaaa; line-height: 22px;}
form#commentform input#submit {width: 100px; color: #242424;font-family:tahoma;}

و کد فراخوانی در صفحه پوسته وردپرس:

<?php
  if (comments_open() || get_comments_number()) :
  comments_template();
  endif;
?>

موفق باشید دوستان

آلبرت اینشتین گفت: من از روزی میترسم که فناوری بر انسانیت ما پیشی بگیرد. آن روز جهان پر خواهد شد از نسل انسان های احمق.

پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8