1

موضوع: دولت تاجیکستان اینترنت را انحصاری کرد

دولت تاجیکستان خرید اینترنت ازکشورهای همسایه را ممنوع اعلام کرد. علت این امر تامین امنیت ملی و مبارزه با تروریسم و افراطی گری عنوان شده است. به این ترتیب از این پس شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در تاجیکستان از این پس موظف هستند، فقط از شرکت دولتی «تاجیک تله کام »، اینترنت بخرند.

به گزارش ایرنا، شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی تاجیکستان ، پیش از این در خرید اینترنت آزاد بودند و آن را از کشورهای همسایه از جمله قرقیزستان ، ازبکستان و چین خریداری می کردند، ولی بر اساس تصمیم دولت آنها در حال حاضر مجاز به خرید اینترنت از کشورهای خارجی نیستند .

شرکت دولتی ارایه دهنده خدمات اینترنتی ' تاجیک تله کم ' از این پس تنها فروشنده ترافیک اینترنتی به شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی در این کشور خواهد بود .
بنا به این گزارش ، مسئولان شرکت دولتی ارایه دهنده خدمات اینترنتی تاجیکستان بیان کردند که با این تصمیم هیچ قانونی را نقض نکرده و در راستای اجرای مصوبه دولت این کشور در باره ایجاد مرکز واحد مخابراتی اقدام می کنند و ترافیک اینترنتی از این پس از طریق این مرکز به سراسر تاجیکستان ارایه خواهد شد .

لینک :‌ http://tabnak.ir/fa/news/775197

ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8