1

موضوع: آموزش ویدیویی کار با لینوکس

درود دوستان...
در این نوشته آموزش ویدیویی کار با لینوکس در خدمت شما هستم...
ویدیوی کار با لینوکس توسط مدرس علیرضا خبیر از کانال تلگرام مای سکیور ضبط شده است.

http://s9.picofile.com/file/8322123100/435539_636274410487252173_16x9.jpg

دانلود قسمت اول :

حجم دانلود  : 37.40 مگابایت

لینک دانلود : https://usbcode.upera.co/9CPUx8tm

آلبرت اینشتین گفت: من از روزی میترسم که فناوری بر انسانیت ما پیشی بگیرد. آن روز جهان پر خواهد شد از نسل انسان های احمق.

پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8

2

پاسخ: آموزش ویدیویی کار با لینوکس

دانلود قسمت دوم

حجم دانلود  : 18.35 مگابایت

لینک دانلود : https://usbcode.upera.co/9CQ2cf21

آلبرت اینشتین گفت: من از روزی میترسم که فناوری بر انسانیت ما پیشی بگیرد. آن روز جهان پر خواهد شد از نسل انسان های احمق.

پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8

3

پاسخ: آموزش ویدیویی کار با لینوکس

دانلود قسمت سوم

حجم دانلود  : 55.56 مگابایت

لینک دانلود : https://usbcode.upera.co/9CQo7nn3

آلبرت اینشتین گفت: من از روزی میترسم که فناوری بر انسانیت ما پیشی بگیرد. آن روز جهان پر خواهد شد از نسل انسان های احمق.

پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8

4

پاسخ: آموزش ویدیویی کار با لینوکس

دانلود قسمت چهارم

حجم دانلود  : 75.46 مگابایت

لینک دانلود : https://usbcode.upera.co/9CRr7v20

آلبرت اینشتین گفت: من از روزی میترسم که فناوری بر انسانیت ما پیشی بگیرد. آن روز جهان پر خواهد شد از نسل انسان های احمق.

پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8

5

پاسخ: آموزش ویدیویی کار با لینوکس

دانلود قسمت پنجم

حجم دانلود  : 50.38 مگابایت

لینک دانلود : https://usbcode.upera.co/9CRYq781

آلبرت اینشتین گفت: من از روزی میترسم که فناوری بر انسانیت ما پیشی بگیرد. آن روز جهان پر خواهد شد از نسل انسان های احمق.

پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8

6

پاسخ: آموزش ویدیویی کار با لینوکس

دانلود قسمت ششم

حجم دانلود  : 44.18 مگابایت

لینک دانلود : https://usbcode.upera.co/9CSyu8r5

آلبرت اینشتین گفت: من از روزی میترسم که فناوری بر انسانیت ما پیشی بگیرد. آن روز جهان پر خواهد شد از نسل انسان های احمق.

پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8

7

پاسخ: آموزش ویدیویی کار با لینوکس

دانلود قسمت هفتم

حجم دانلود  : 193.61 مگابایت

لینک دانلود : https://usbcode.upera.co/9CVZ3xss

آلبرت اینشتین گفت: من از روزی میترسم که فناوری بر انسانیت ما پیشی بگیرد. آن روز جهان پر خواهد شد از نسل انسان های احمق.

پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8