1

موضوع: افزونه PunBB Forum News

به کاربران این اجازه را میدهید تا موضوع ها و یا ارسال ها را به عنوان "اخبار" علامتگذاری کرده . این اخبار در صفحه ویژه ای نمایش داده میشود.

نسخه : ۱.۱.۲

لینک دانلود : (برای مشاهده لینک لطفاً  وارد سایت شده یا ثبت نام کنید)