1

موضوع: محدود کردن تعداد نمایش برچسب ها در ابر برچسب وردپرس

درود...کد زیر را در فایل functions.php اضافه کنید:

function set_number_tags($args) {
    $args = array('largest' => 100);
        return $args;
    }
add_filter('widget_tag_cloud_args', 'set_number_tags');

عدد ۱۰۰ نشان دهنده نمایش محدود ابر برچسب است که می توانید آن را تغییر دهید.

کد توابع نمایش ابربرچسب وردپرس:

<?php wp_tag_cloud(); ?>
ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8