1

موضوع: محدود کردن عنوان نوشته های وردپرس

درود ... با این کد می توانید عنوان نوشته های وردپرس را محدود کنید.

کد زیر را در فایل functions.php قرار دهید:

function my_usbcode($limit) {
  $title = get_the_title($post->ID);
  if(strlen($title) > $limit) {
    $title = substr($title, 0, $limit) . '...';
  }
  echo $title;
}

با توابع زیر مثلا می توانید عنوان را به ۵۰ کاراکتر محدود کنید:

<?php my_usbcode(50);?>

موفق باشید.

ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8

2

پاسخ: محدود کردن عنوان نوشته های وردپرس

برای رفع مشکل علامت سوال عنوان ها کد زیر را جایگزین کد قبلی کنید:

function my_usbcode($limit) {
  $title = get_the_title($post->ID);
  if(strlen($title) > $limit) {
    $title = mb_substr($title, 0, $limit) . '...';
  }
  echo $title;
}
ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8