1

موضوع: فراخوانی اصولی فایل های CSS و JavaScript در وردپرس

درود...با کد زیر می توانید فایل های CSS و JavaScript در وردپرس فراخوانی کنید:
کد زیر:

// بارگزاری فایل سی اس اس در صفحات قالب
function mytheme_enqueue_style() {
    wp_enqueue_style( 'mytheme-style', get_stylesheet_uri() ); 
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'mytheme_enqueue_style' );
 
// بارگزاری سی اس اس در صفحات مدیر سایت
function mytheme_enqueue_options_style() {
    wp_enqueue_style( 'mytheme-options-style', get_template_directory_uri() . '/css/admin.css' ); 
}
add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'mytheme_enqueue_options_style' );
 
// بارگزاری سی اس اس در صفحات ورود وردپرس
function mytheme_enqueue_login_style() {
    wp_enqueue_style( 'mytheme-options-style', get_template_directory_uri() . '/css/login.css' ); 
}
add_action( 'login_enqueue_scripts', 'mytheme_enqueue_login_style' );

نکته :

admin_enqueue_scripts

برای بارگذاری ‘سی اس اس’، ‘جاواسکریپت’هــا در صفحهات مربوط به مدیریت.

login_enqueue_scripts

برای بارگذاری ‘سی اس اس’، ‘جاواسکریپت’هــا در صفحه ی  ورود به سیستم.

موفق باشید...

آلبرت اینشتین گفت: من از روزی میترسم که فناوری بر انسانیت ما پیشی بگیرد. آن روز جهان پر خواهد شد از نسل انسان های احمق.

پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8

2

پاسخ: فراخوانی اصولی فایل های CSS و JavaScript در وردپرس

کد زیر مربوط به فراخوانی فایل های جاوا اسکریپت است:

function enqueue_options() {
  wp_enqueue_script( 'jquery', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.min.js',array( 'jquery'), 'null',true);
  wp_enqueue_script( 'bootstrap', get_template_directory_uri() . '/js/bootstrap.min.js',array('jquery'), 'null',true);
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_options');
آلبرت اینشتین گفت: من از روزی میترسم که فناوری بر انسانیت ما پیشی بگیرد. آن روز جهان پر خواهد شد از نسل انسان های احمق.

پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8