1

موضوع: کد "افزایش میزان آپلود" در وردپرس

درود... با کد زیر می توانید میزان آپلود فایل را در وردپرس افزایش دهید:
افزایش از طریق فایل .htaccess:

php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

با قرار دادن کد بالا، حجم آپلود تا 64M افزایش پیدا خواهد کرد.

افزایش از طریق فایل functions.php:

@ini_set( 'upload_max_size' , '512M' );
@ini_set( 'post_max_size', '512M');
@ini_set( 'max_execution_time', '300' );

با قرار دادن کد بالا، حجم آپلود تا 512M افزایش پیدا خواهد کرد.

ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8