1

موضوع: حل مشکل خطای syntax error, unexpected 'public' T_PUBLIC لاراول

درود...
برای حل مشکل خطای syntax error, unexpected 'public' (T_PUBLIC) باید دنبال کلاسی بگردید که با تگ '}' بسته نشده است...
بسته نشدن تگ '}'  باعث این خطای لاراول می شود.
همین... بسیار ساده....

ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8