1

موضوع: نمایش عنوان ابزارک های وردپرس

درود دوستان...
کد زیر :

$title = apply_filters( 'widget_title', empty( $instance['title'] ) ? __( 'یو اس بی کد' ) : $instance['title'], $instance, $this->id_base );

echo $args['before_widget'];
 if ( $title ) {
    echo $args['before_title'] . $title . $args['after_title'];
 }

اگر در حال کد نویسی ابزارک هستید این قطعه کد را در ابزارک استفاده کنید و نام ابزارک را در وردپرس نمایش دهید.

ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8