1

موضوع: رفع خطای __construct() ابزارک وردپرس

درود دوستان...
این خطا به ابزارک وردپرس بر می گرده که از کد WP_Widget  در نسخه PHP 4 استفاده می شود.همین طور که می ببنید در نسخه 4.3.0 ابزارک وردپرس __construct() به کار گرفته شده است.
برای رفع این مشکل کد زیر ببینید.

کد قدیمی:

$this->WP_Widget(
 'layers-widget-' . $this->widget_id ,
 $this->widget_title,
 $widget_ops,
 $control_ops
);

کد جدید:

parent::__construct( 
    'extension-slug' . '-widget-' . $this->widget_id , 
    $this->widget_title, 
    $widget_ops, 
    $control_ops 
);

در قسمت قدیمی هر ابزارک $this->WP_Widget کد جدید را به parent::__construct تغییر دهید.

موفق باشید.

ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8