1 (ویرایش توسط RaymondDragon 1396-09-26 17:19:39)

موضوع: میزکار لومینا (Lumina)

محیط دسکتاپ لومینا در BSD بوده، اما به لینوکس منتقل شده است و از طریق مخازن استاندارد در اکثر توزیع های لینوکس در دسترس است.
لومینا از چارچوب Qt5 و مدیر پنجره Fluxbox استفاده می کند. به نوعی یک نسخه سبک از دسکتاپ KDE است.
لومینا از ابتدا با Qt5 وC++ نوشته شده است و بر اساس کد پایه دسکتاپ موجود  از هیچ یک از چارچوب های دسکتاپ مبتنی بر لینوکس (ConsoleKit، PolicyKit، D-Bus، systemd، و غیره استفاده نمی کند)
عکس دسکتاپ لومینا:
https://lumina-desktop.org/wp-content/uploads/2017/11/desktop-3.png
وب سایت سازنده دسکتاپ لومینا: https://lumina-desktop.org/

لینوکس سازگار با دسکتاپ لومینا: TrueOS , FreeBSD , OpenBSD , NetBSD , DragonflyBSD , GNU/kFreeBSD , Gentoo Linux , Debian Linux , Generic Linux , Arch Linux
, Fedora , PCLinuxOS , Void Linux , generic

ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8