1

موضوع: ارز ریپل (Ripple) ایران را تحریم کرده است

درود دوستان...
متاسفانه ارز ریپل ایران را تحریم کرده و خرید و فروش این ارز را توصیه نمی کنم چون ارز ریپل ممترکز است و دارایی های آن قابل کنترل است...
توصیه می کنم به سمت ارزهای غیر ممترکز بروید که ارزش آن از ریپل بالاتر است...