1

موضوع: حذف نمایش برگه پیش فرض در نتایج جستجو

موقع کد نویسی بخش نتایج جستجو و تکمیل آن متوجه نمایش برگه پیش فرض در زیر صفحه نتایج جستجو شدم و تا حالا این مورد ندیدم چون در نسخه ۴.۸ این مورد وجود نداشت که برگه پیش فرض در زیر نتایج جستجو نشان دهد زیرا این مورد کاربرد ندارد!
برای همین دوستم در انجمن وردپرس این کد برام پیشنهاد کرد که خوشبحتانه کار کرد که می تونه برگه پیش فرض در زیر نتایج جستجو حذف کند.

این کد در فایل functions قرار دهید:

function filter_search($query) {
    if ($query->is_search)
        $query->set('post_type', 'post');
    return $query;
}
add_filter('pre_get_posts', 'filter_search');
ارز پک کوین رایگان : http://yon.ir/MeYd8