1

موضوع: آمار جالب از بیشترین و کمترین باگ هایی که هنگام برنامه نویسی رخ می دهد

این آمار خطای برنامه نویسی بین ۱۷ زبان برنامه نویسی آمده است:

http://s9.picofile.com/file/8316646442/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B0_%DB%B0%DB%B6_%DB%B2%DB%B3_%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B9.jpg